درباره فارکسبان

شفاف باشید، تا متفاوت دیده شوید...!

فارکسبان در سال ۱۳۹۲ در زمینه بازارهای مالی نظیر فارکس و سهام‌های بین‌المللی شروع به فعالیت نموده است. و تا کنون بیش از چندین ربات معامله‌گر موفق در بازار فارکس ساخته که در نوع خود بی‌نظیر است.
ما به کاراموزان بازارهای مالی که اخیرا با این نوع بیزینس آشنا شده‌اند. همیشه خواهیم گفت که نباید انتظار غیر منطقی از سود دهی این بازار داشته باشد و همیشه سعی کنید که نیمه خالی لیوان  (ضرر) را هم در نظر بگیرید.
بسیاری از معاملات سنتی امروزه جایی خود را به رباتهای هوشمند داده‌اند که به مراتب بسیار بهتر از انسان یعنی بدون احساس و یا استرس دست به معامله میزنند و نهایتا عوامل خارجی بر آنها دخیل نیست.